W ramach realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej projektu pt. „Identyfikacja kluczowych elementów transgranicznego funkcjonalnego obszaru turystycznego na pograniczu polsko – litewskim”

rozpoczynamy konsultacje społeczne elementów raportu końcowego.


Prosimy o poinformowanie wszystkich projektodawców i osób uczestniczących w działaniach projektowych, które chciałyby wziąć udział w tym konsultacjach np. inne podmioty zaangażowane w Państwa projekty, inni istotni interesariusze oraz mieszkańcy.

W terminie od 18.12 do 08.01.2021 możliwe będzie wyrażenie opinii o projekcie online. Poniżej przedstawiamy materiały do konsultacji oraz formularz, na którym można wyrazić swoje uwagi / opinie w języku polskim.

Państwa uwagi zostaną wzięte pod uwagę przy formułowaniu ostatecznej treści raportu.

W razie pytań prosimy o kontakt poprzez mail: biuro@kreatus.eu

Dokument 1 - Model współpracy.pdf
Dokument 2 - Informacja o przyszłej destynacji turystycznej.pdf
Dokument 3 – Wykaz projektów.pdf