wŁĄcz siĘ 

w dyskusję

Z korzyścią dla mieszkańców przygotowujemy diagnozę Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego - konsultacje w czerwcu 2022


Włącz się w dyskusję!

Aktywnie działaj, aby Tobie i Twoim bliskim w żyło się lepiej!

Wybierz datę i miejsce właściwe dla Ciebie


W programie praca warsztatowa według ustalonego harmonogramu  (w zależności od liczb uczestników spotkania)

a)   Przywitanie i przedstawienie prowadzących

b)   Przedstawienie celowości konsultacji oraz przygotowywanej diagnozy Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
oraz   strategii dla tego obszaru funkcjonalnego

c)   Przedstawienie ramowego planu konsultacji

d)   Opracowanie wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami regulaminu spotkania [A]

e)   Podział uczestników i uczestniczek na grupy [B]

f)   Praca w grupach nad zagadnieniem nr 1 (techniki: kwiat lotosu, plaster miodu) [C]

g)  Praca w grupach nad zagadnieniem nr 2 (technika: kawiarenka obywatelska) [E]

h)  Praca w grupach nad zagadnieniem nr 3 (techniki: mapowanie, burza mózgów) [F]

i)   Przedstawienie opracowanego tematu na forum przez każdą z grup [D]

j)   Głosowanie nad najważniejszymi problemami dot. wszystkich poruszanych zagadnień [G]

k)  Przedstawienie wyników głosowania wraz z dyskusją

l)   Podziękowania i zakończenie spotkania

 

Tematy poruszane podczas spotkań:

-         Zagadnienie nr 1.

Coraz częstsze występowanie niekorzystnych zjawisk związanych ze zmianami

klimatu: susz, powodzi, wichur, smogu na terenie całego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego

-         Zagadnienie nr 2.

Niekorzystne trendy demograficzne na terenie całego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego

-         Zagadnienie nr 3.

Brak zintegrowanego transportu publicznego na terenie całego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (z uwzględnieniem komunikacji publicznej, transportu rowerowego i pieszego oraz alternatywnego).

 


Raporty, dotyczące konsultacji społecznych i omawianych z mieszkańcami tematów

Za nami kolejne spotkanie koordynujące w sprawie opracowania diagnozy do strategii rozwoju ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF)

Zaangażowanie przedstawicieli gmin członkowskich "Lubuskiego Trójmiasta" oraz firmy wykonawczej KREATUS Sp. z o.o. pozwoliły finalnie zatwierdzić sporządzone raporty, dotyczące konsultacji społecznych i omawianych z mieszkańcami tematów . 

Zgodnie z planem ustalono zorganizowanie kolejnych konsultacji społecznych które odbędą się w dniach 01.06 - 03.06 we wszystkich członkowskich jednostkach samorządowych. 

Poniżej znajduje się link do wszystkich zatwierdzonych raportów:

 https://drive.google.com/drive/folders/1JLgAQUeG2P4yjC4nYKvsdq3g5PjUka1n?usp=sharing


Z korzyścią dla mieszkańców przygotowujemy diagnozę Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego - konsultacje w kwietniu 2022


Włącz się w dyskusję!

Aktywnie działaj, aby Tobie i Twoim bliskim w żyło się lepiej!

Wybierz datę i miejsce właściwe dla Ciebie

Mapa obszaru funkcjonalnego 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020