Specjalizujemy się w realizacji badań ilościowych i jakościowych, ewaluacyjnych, społecznych i marketingowych.

W ramach współpracy z instytucjami publicznymi opracowujemy wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, zarządzamy i rozliczamy projekty, budujemy konsorcja. Posiadamy duże doświadczenie w tworzeniu planów i strategii rozwoju, programów rewitalizacji oraz innych planów lokalnych, w tym z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.

Dla firm świadczymy również usługi doradcze i konsultingowe. Tworzymy biznesplany, pomagamy w pozyskiwaniu środków unijnych, wspieramy w podejmowaniu decyzji biznesowych, oferujemy szkolenia, usługi reklamowe i promocyjne.

Dotychczas zaufali nam między innymi: