O nas

Specjalizujemy się w realizacji badań ilościowych i jakościowych, ewaluacyjnych, społecznych i marketingowych.

W ramach współpracy z instytucjami publicznymi opracowujemy wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, zarządzamy i rozliczamy projekty, budujemy konsorcja. Posiadamy duże doświadczenie w tworzeniu planów i strategii rozwoju, programów rewitalizacji oraz innych planów lokalnych, w tym z zakresu ochrony środowiska.

Dla firm świadczymy również usługi doradcze i konsultingowe. Tworzymy biznesplany, pomagamy w pozyskiwaniu środków unijnych, wspieramy w podejmowaniu decyzji biznesowych, oferujemy szkolenia, usługi reklamowe i promocyjne.

Dotychczas zaufali nam:

 • Komisja Europejska

 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 • Ministerstwo Energii

 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 • Urząd Miasta Żywiec

 • Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu

 • Urząd Miasta Cieszyn

 • Urząd Miasta i Gminy Sułkowice

 • Urząd Miasta i Gminy Brzeszcze

 • Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 • Urząd Miasta Pyskowice

 • Urząd Gminy Sośnicowice

 • Urząd Miasta Kalety

 • Urząd Gminy Lelów

 • Urząd Gminy Czernichów

 • Urząd Gminy Świnna

 • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

 • Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Terytorialnej Śląska Cieszyńskiego z siedzibą w Czeskim Cieszynie

 • Szpital Powiatowy w Pyskowicach

 • Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie