B-ShapeS

Projekt „B-SHAPES: Borders shaping perceptions of European societies”

Borders Shaping Perceptions of European Societies (B-SHAPES) to projekt badawczy i innowacyjny realizowany w ramach programu Horyzont Europa, w którym jednym z partnerów jest firma KREATUS Sp. z o.o.

Projekt analizuje i ocenia, w jaki sposób granice są nadal postrzegane jako kluczowy czynnik ułatwiający zrozumienie społeczeństw. Osiem europejskich uniwersytetów, jeden instytut badawczy, muzeum narodowe, fundacja, stowarzyszenie polityczne, firma konsultingowa i kolektyw artystyczny połączyły siły na trzy lata, aby we współpracy z Europejczykami mieszkającymi w regionach przygranicznych zbadać trzy zagadnienia związane z granicami: 

1. Eurosceptycyzm w regionach przygranicznych

2. Mniejszości w regionach przygranicznych

3. Krajobrazy przygraniczne jako dziedzictwo.

B-SHAPES jest częścią programu badawczego Unii Europejskiej Horyzont Europa i jest koordynowany przez Centrum Studiów Regionów Granicznych na Uniwersytecie Południowej Danii (SDU).

 

Identyfikator umowy o grant: 101095186

Data rozpoczęcia

1 Kwietnia 2023

Data zakończenia

31 Marca 2026

Finansowanie w ramach:

Culture, creativity and inclusive society

Koszt całkowity

€ 2 645 732,50

Wkład UE

€ 2 645 732,50

Koordynowany przez:

SYDDANSK UNIVERSITET (Dania)

 

Jak granice geograficzne kształtują postrzeganie Europy

W odpowiedzi na wybuch pandemii w 2020 roku granice państw zostały zamknięte w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wprowadzenie tego ograniczenia rzuciło się cieniem na wypracowane w Europie integracyjne postrzeganie dziedzictwa i kultury. Dlatego ważne jest, aby ponownie skupić się na centralnej roli, jaką w projekcie integracji europejskiej pełnią granice państwowe, jak również na ich wpływie na sposób postrzegania przez ludzi historycznej i kulturowej przeszłości, tożsamości i dziedzictwa Europy. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu B-SHAPES prowadzony jest przegląd roli granic w kształtowaniu postrzegania społeczeństw europejskich w XXI wieku, które musiały zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest przywrócenie granic. Zespół projektowy stosuje szereg partycypacyjnych i etnograficznych metod nauki obywatelskiej, skupiając się na młodzieży i mniejszościach; ponadto opracuje strategie wspierające wspólne europejskie dziedzictwo.

Cel projektu

Celem B-SHAPES jest ponowne skupienie się na roli granic w kształtowaniu postrzegania społeczeństw europejskich w XXI wieku, w obliczu wyzwania, jakim jest zmiana granic w Europie. Granice odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu naszego postrzegania społeczeństw, kultury, dziedzictwa i poczucia przynależności. Wyniki projektu B-SHAPES otworzą drogę do rekonfiguracji polityki dziedzictwa, zastępując podejścia krajowe transgranicznymi, europejskimi podejściami do dziedzictwa, umożliwiając obywatelom i sektorom gospodarczym przyczynienie się do stworzenia bardziej inkluzywnej wizji kultur i wartości.

Analizując ideę społecznie i kulturowo spójnej Europy, o której mowa w zaproszeniu B-SHAPES, wykorzystamy perspektywę ludzi, aby skupić się na ponownym przekraczaniu granic jako europejskim kryzysie mającym negatywny wpływ na jakość życia w regionach przygranicznych. Regiony przygraniczne są żywymi laboratoriami integracji europejskiej. Zamknięcie granic w marcu 2020 r., spowodowane pandemią, poważnie zakłóciło wcześniejsze próby opracowania bardziej transgranicznego, integracyjnego, europejskiego postrzegania dziedzictwa i kultury. Granice nadal są decydującym czynnikiem kształtującym postrzeganie "nas" i "ich", kultury, tożsamości i przynależności. Dlatego konieczne jest ponowne skupienie się na centralnej roli granic w projekcie integracji europejskiej, na tym, jak wpływają one na postrzeganie przez ludzi historycznej i kulturowej przeszłości Europy, dziedzictwa, kultury, tożsamości i przynależności.

B-SHAPES zastosuje różne partycypacyjne i etnograficzne metody nauki obywatelskiej, koncentrując się w szczególności na młodzieży i mniejszościach, w celu zebrania danych w różnych europejskich regionach przygranicznych, aby przeanalizować to wyzwanie w celu opracowania strategii i innowacyjnych polityk wykorzystujących bardziej integracyjne podejścia do kultywowania wspólnego dziedzictwa naturalnego, kulturowego i historycznego.

Partnerzy:

Konsorcjum B-SHAPES jest wielodyscyplinarne i interdyscyplinarne, ze wspólnym naciskiem na studia nad granicami. Jedną z jego mocnych stron jest zakorzenienie w społecznościach pogranicza, w tym gęste sieci z decydentami politycznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat udziału firmy KREATUS w projekcie B-SHAPES, prosimy o kontakt:

Dorota Wróbel, doradca2@kreatus.eu

Aby uzyskać więcej informacji na temat B-SHAPES, skontaktuj się z koordynatorem:

Profesor nadzwyczajny Martin Klatt, mk@sam.sdu.dk

Uniwersytet Danii Południowej, Wydział Nauk Politycznych, Centrum Studiów Regionów Granicznych

https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/persons/mk

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie B-SHAPES, odwiedź stronę: https://www.sdu.dk/en/b-shapes 

Projekt finansowany przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań, a organ przyznający finansowanie nie ponosi za nie odpowiedzialności.