Obowiązek informacyjny

Administratorem danych jest Kreatus sp. z o.o. ul. 11 Listopada 60-62, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: rodo@kreatus.eu, zarejestrowana w rejestrze pod numerem 0000482632

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy o świadczenie usług zawartej z nami

 • marketingowym, na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail

 • wysłania oferty na nasze usługi na podany przez Ciebie w zapytaniu adres e-mail

 • potwierdzenia warunków i specyfikacji naszych usług

 • przeprowadzenia badań na zlecenie firm z nami współpracujących na podstawie umowy

Podanie danych jest dobrowolne. Nie musisz nam ich podawać, jednak bez podania danych nie będziemy mogli wysłać Ci oferty na nasze świadczone usługi

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dodatkowych komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami danych osobowych będą: nasi pracownicy, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, kontrahenci.

Dane osobowe będą przetwarzane do

 • trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania prawidłowego wykonania umowy. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

 • prowadzenia działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub innych podanych powyżej, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail lub komunikację na podany przez Ciebie numer telefonu

 • odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Twoje dane będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Korzystamy z platformy dostarczanej przez Google i nie mamy pewności, gdzie Google przetwarza Twoje dane osobowe. Google wyszło naprzeciw oczekiwaniom użytkowników w tym zakresie i w przypadku korzystania z usług biznesowych G-suite treść dokumentów dotyczących ochrony prywatności została dostosowana do wymogów RODO. Odpowiednie zapisy obejmują m.in. zobowiązanie Google do uczestnictwa w programie Tarcza prywatności. Jest to dobrowolny program, na mocy którego firmy amerykańskie mogą zobowiązać się do przestrzegania unijnych przepisów o ochronie danych osobowych i poddać w tym zakresie ewentualnym kontrolom ze strony amerykańskiego Departamentu Handlu. Dodatkowo, treść zasad ochrony prywatności obejmuje również regulacje odpowiadające treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je:

  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

  • na potrzeby marketingu bezpośredniego, to możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.